Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 10 augustus 2019

De websites Sebago.be en Sebago.nl worden beheerd door de  firma Dubois SA (hierna ook "firma", "wij", "ons" of "onze" genoemd)

Bij de firma Dubois hechten wij zeer aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op privacy. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via sales@jdubois.be.

Wanneer u onze websites https://www.sebago.be en/of https://www.sebago.nl bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouwt u ons toe met bepaalde persoonsgegevens. Wij nemen uw privacy zeer serieus.

In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke data we bewaken, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft. Indien er voorwaarden in dit privacybeleid staan waar u het niet mee eens bent, vragen wij u het gebruik van onze sites en onze services te stoppen en, indien gewenst, contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle data verzameld via onze websites (https://www.sebago.be en https://www.sebago.nl), en/of aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen (we verwijzen naar deze gezamenlijk in dit privacybeleid als de "Sites").

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE DATA BEWAKEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW DATA?

3. WORDT UW DATA MET DERDEN GEDEELD?

4. MET WIE WORDT UW DATA GEDEELD?

5. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES EN TRACKING?

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA?

7. HOE BESCHERMEN WIJ UW DATA?

8. BEWAREN WIJ DATA VAN MINDERJARIGEN?

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

10. IS DIT BELEID AAN UPDATES ONDERHEVIG?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER ONS PRIVACYBELEID?

1. WELKE DATA BEWAKEN WIJ?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

We bewaken persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Sites en interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Sites of anderszins contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens we bewaken, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Sites, uw voorkeuren en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we opslaan kunnen het volgende omvatten:

Naam en contactgegevens. We bewaken uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens.

Accountgegevens. We bewaken wachtwoorden, wachtwoordhints en vergelijkbare beveiligingsdata die wordt gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.

Gegevens voor betalingsverwerking. We bewaken gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet. Betalingsgegevens, zoals creditcard nummers worden opgeslagen door onze betalingsprocessor en u dient diens privacybeleid te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsprocessor voor uw vragen omtrent de opslag van uw betalingsgegevens.

Alle persoonlijke data die u aan ons verstrekt, moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke data.

Automatisch geregistreerde data

Bepaalde data wordt automatisch geregistreerd wanneer u de Sites bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze data onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens) maar kan apparaat- en gebruiksdata bevatten, zoals het IP-adres, browser- en apparaat-kenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaat-naam, land, locatie , data over hoe en wanneer onze Sites gebruikt worden en andere technische data. Deze data is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze sites te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven registreren we ook data via cookies en vergelijkbare technologieën.

Data verkregen uit andere bronnen

We kunnen data verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, evenals van andere derde partijen. Voorbeelden van de data die we van andere bronnen ontvangen zijn: profieldata op sociale media, marketingleads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links). 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW DATA?

We gebruiken persoonlijke data die via onze Sites wordt verkregen voor verschillende hieronder beschreven zakelijke doeleinden. Wij verwerken uw persoonlijke data voor deze doeleinden in afhankelijkheid van onze legitieme zakelijke belangen, om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven hieronder de specifieke verwerkingsgronden bij elk vermeld doel.

We gebruiken de data die we verzamelen of ontvangen:

• Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken.

• Om administratieve informatie naar u te verzenden. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid te sturen.

• Uw bestellingen uitvoeren en beheren. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retouren en ruilingen via de Sites uit te voeren en te beheren.

• Om u marketing- en promotiecommunicatie te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor onze marketingdoeleinden gebruiken, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails.

• Reviews plaatsen. We kunnen door u gegeven reviews plaatsen op onze sites die persoonlijke data kunnen bevatten. Voorafgaand aan het plaatsen van een review, zullen wij uw toestemming vragen om uw naam en review te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via sales@jdubois.be en vermeld uw naam, de locatie van de getuigenis en contactgegevens.

• Gerichte advertenties. We kunnen uw data, eventueel in samenwerking met derden, gebruiken om content en advertenties te ontwikkelen en weer te geven, op maat van uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit van deze te meten.

• Feedback vragen. We kunnen uw data gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Sites.

• Om onze sites te beschermen. We kunnen uw data gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze sites veilig te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).

• Om onze voorwaarden, bepalingen en beleid af te dwingen.

• Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, zullen we mogelijk de data die we bewaren moeten inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.

• Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw data gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en voor het evalueren en verbeteren van onze sites, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

3. WORDT UW DATA MET DERDEN GEDEELD?

We zullen uw data niet delen, tenzij in het geval gebaseerd op de volgende wettelijke basis:

• Toestemming: we kunnen uw data verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

• Legitieme belangen: we kunnen uw data verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te bereiken.

• Uitvoering van een contract: waar we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.

• Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw data vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om hiermee te voldoen aan de geldende wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure of gerechtelijk bevel.

• Essentiële belangen: We kunnen uw data vrijgeven wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om onderzoek te doen naar, voorkoming van of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin we zijn betrokken.

• Meer specifiek moeten we mogelijk uw data verwerken of delen in de volgende situaties:

Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen uw data delen met externe leveranciers, serviceproviders, aannemers of agenten die services voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke data nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketing. We kunnen geselecteerde derde partijen toestaan ​​tracking op de Sites te gebruiken, waardoor ze data kunnen verzamelen over uw interactie met de Sites in de loop van de tijd. Deze data kan onder meer worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde content te bepalen en online activiteiten beter te begrijpen. 

Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw data niet met derden voor hun promotionele doeleinden.

• Zakelijke overdrachten. We kunnen uw data delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of acquisitie van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

• Zakenpartners. We kunnen uw data delen met onze zakelijke partners om u bepaalde diensten aan te bieden. Uw adresgegevens worden bijvoorbeeld gedeeld met onze pakketbezorging partners om uw bestelling te bezorgen.

4. MET WIE WORDT UW DATA GEDEELD?

We delen uw data enkel met de volgende derde partijen. We hebben elke partij gecategoriseerd om een duidelijk beeld van het doel van onze dataverzameling en verwerkingsmethoden te geven. Als we uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op.

• Retargeting Platform: remarketing van Google Ads

• Web- en Mobiele Analyse: Google Analytics

• Website Hosting: WordPress.com

• E-mail Hosting: Mailchimp.com

5. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES EN TRACKING?

Zoals veel bedrijven registreren we ook data via cookies en vergelijkbare technologieën.

We kunnen cookies en vergelijkbare tracking technologieën gebruiken om toegang te krijgen tot data en/of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken vindt u in ons Cookiebeleid.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA?

We bewaren uw data enkel zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat wij uw data langer bewaren dan de periode van 12 maanden na het tijdstip waarop gebruikers een account bij ons beëindigd hebben.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw data te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw data zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw data isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE BESCHERMEN WIJ UW DATA?

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke data die we verwerken te beschermen. Wel dient in acht worden genomen dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons uiterste best doen om uw data aan onze zijde te beschermen, is het verzenden van persoonlijke data van en naar onze Sites op eigen risico. U dient de Sites enkel te bezoeken in een beveiligde omgeving.

8. BEWAREN WIJ DATA VAN MINDERJARIGEN?

We vergaren niet opzettelijk data van of adverteren aan minderjarigen. Door de sites te gebruiken, verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en instemt met het gebruik van de sites door deze minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke data van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke data onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we hebben verzameld over kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via sales@jdubois.be.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

U heeft recht op toegang tot en controle over uw data. U kunt de verzamelde data op elk gewenst moment bekijken, wijzigen, verwijderen en/of uw account beëindigen.

U heeft zekere rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze omvatten het recht om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke data, om rectificatie of verwijdering van deze te vragen, om de verwerking van uw persoonlijke data te beperken, en indien van toepassing, tot gegevens-portabiliteit. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een ​​dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming in behandeling nemen en erop reageren.

Indien we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke data te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Hierbij dient in acht genomen te worden dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van data voorafgaand aan het intrekken van deze toestemming.

Account Data

Als u op enig moment de data in uw account wilt bekijken, wijzigen of verwijderen of uw account wilt beëindigen, dan kan dat als volgt;

• Meld u aan bij uw account en update uw gebruikersaccount

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en persoonlijke data uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. Echter, bepaalde data zou voor een bepaalde tijd bewaard kunnen worden om fraude te voorkomen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit bepaalde functies of services van onze Sites beïnvloeden.

Afmelden voor e-mail marketing: u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing e-mails door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we verzenden, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande contactgegevens. Ook kunt u zich afmelden voor e-mail marketing door in te loggen op uw account en uw voorkeuren bij te werken. U wordt dan van de marketing e-maillijst verwijderd. We zullen u echter nog steeds service gerelateerde e-mails moeten sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account. 

Bij de creatie van een account bij de Sites kunt u uw voorkeuren met betrekking tot e-mail marketing vastleggen.

10. IS DIT BELEID AAN UPDATES ONDERHEVIG?

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw data beschermen.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER ONS PRIVACYBELEID?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons e-mailen op sales@jdubois.be of per post aan:

Dubois SA

Attn E-commerce Team

197 Avenue Van Volxem

1190 Brussel

België